Pre nájomcov

Technické údaje

Plocha pozemku 8323 m²
1. NP (m²) 2. NP (m²) 3. NP (m²) spolu (m²)
Hrubá podlažná plocha 3530 3809 837 8176
Čistá podlažná plocha 3261 3377 700 7338
Z toho
prenajímateľné plochy 2571 2372 450 5537
pasáž / prenajímateľné plochy pasáže 432 / 60 724 / 84 - 1156
ostatné plochy 318 364 413 1095

Podlažia

1. nadzemné podlažie
Stiahnuť pôdorys 1. podlažia
2. nadzemné podlažie
Stiahnuť pôdorys 2. podlažia
3. nadzemné podlažie
Stiahnuť pôdorys 3. podlažia