Kúpna zmluva na pozemky podpísaná

Na podklade zhotovenej overovacej štúdie a predbežných vyjadrení mesta Banská Bystrica a Pamiatkového úradu k zámeru výstavby SC POINT bola podpísaná Kúpna zmluva na pozemky pod SC POINT.

Naspäť na úvodnú stránku