News Archive

Strana: 1
Projektová dokumentácia odovzdaná Projektová dokumentácia odovzdaná
1.4.14
Projektová dokumentácia odovzdaná pre získanie územného rozhodnutia. .

Kúpna zmluva na pozemky podpísaná Kúpna zmluva na pozemky podpísaná
1.12.13
Na podklade zhotovenej overovacej štúdie a predbežných vyjadrení mesta Banská Bystrica a Pamiatkového úradu k zámeru výstavby SC POINT bola podpísaná Kúpna zmluva na pozemky pod SC POINT. ...

Strana: 1